Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Địa ốc Sacom với số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Địa ốc Sacom không công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022 và Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022.

Bên cạnh đó, Sacom còn không bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX đối với Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022 và Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022.

Không chỉ Sacom, CTCP Công nghiệp năng lượng Ninh Thuận cũng bị xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

CTCP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020; BCTC năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020.

Công ty đã gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu: BCTC bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2023; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023 cùng công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu TT.BOND.2020.

Lô trái phiếuTT.BOND.2020 củaCTCP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận – thành viên của Tập đoàn T&T, có giá trị 2.200 tỷ đồng. Lô này được phát hành ngày25/12/2020 với kỳ hạn 15 năm. 

Cùng ngày, UBCKNN cũng xử phạt CTCP Đầu tư AFG Đà Nẵng 92,5 triệu đồng vì hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

CTCP Đầu tư AFG Đà Nẵng không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX đối với: Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021; Báo cáo tài chính bán niên năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242