Ngày 16/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt đối với ông Lưu Thái Hải, ông Ngô Huỳnh Minh Uy do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán và 19 cá nhân do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt 19 cá nhân vì hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán.

  • TIN LIÊN QUAN

  • Phạt tiền 1,5 tỷ đồng với cá nhân thao túng giá cổ phiếu FIR 11/11/2023 – 09:10

19 cá nhân trên đã cho ông Nguyễn Hữu Đức mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch thao túng cổ phiếu FIR của CTCP Địa ốc First Real (FIR – Mã: FIR) trong khoảng thời gian từ ngày 04/01 đến ngày 17/06/2022. Trước đó, ông Nguyễn Hữu Đức cũng đã bị UBCKNN xử phạt. 

Kết quả kiểm tra, tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm 19 cá nhân cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

UBCKNN đã đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng đối với những cá nhân trên. Đồng thời, áp dụng các biện pháp bao gồm cấm giai dịch trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 12/1/2024.

Ngoài ra, 19 người này cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 12/01/2024.

Diễn biến giá cổ phiếu FIR từ đầu năm 2022 đến ngày 16/1/2024. (Ảnh: TradingView).

Ngoài ra, UBCKNN cũng xử phạt ông Ngô Huỳnh Minh Uy và ông Lưu Thái Hải mỗi người bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng vì do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Trong khoảng thời gian từ ngày 04/01 đến ngày 17/06/2022, ông Lưu Thái Hải và ông Ngô Huỳnh Minh Uy đã sử dụng 76 tài khoản chứng khoán để liên tục mua bán, giao dịch cổ phiếu FIR giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu của CTCP Địa ốc First Real.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Lưu Thái Hải và ông Ngô Huỳnh Minh Uy cho thấy không có khoản thu trái pháp luật. Ngoài ra, UBCKNN ban hành cũng cấm hai ông này giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 12/1/2024.

Đồng thời, hai ông bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 12/01/2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242