Công ty cổ phần The Golden Group (Mã: TGG) bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố thông tin trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và trang thông tin điện tử của công ty một số tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán; BCTC riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2023.

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của HOSE và trang thông tin điện tử của công ty đối với báo cáo thường niên năm 2022.

Vừa trước đó, ngày 19/1, Ủy ban Chứng khoán cũng đã xử phạt The Golden Group cùng 11 cá nhân, tổ chức khác do có hành vi vi phạm cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể, các cá nhân, tổ chức gồm Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần The Golden, Hà Nguyễn Uyên, Huỳnh Nguyễn Hương Trà, Ngô Thị Hoài Thanh, Ngô Thị Hoài Thương, Nguyễn Thị Kiều Liên, Nguyễn Thị Minh Hiệp, Phan Thị Nga, Phan Thị Thanh Sen, Phan Thị Thương và Lê Quang Nhuận đã cho ông Đỗ Thành Nhân mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với mã chứng khoán BII và TGG của ông Đỗ Thành Nhân.

12 cá nhân, tổ chức trên bị cấm giao dịch chứng khoán, cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm kể từ ngày 19/01/2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242