Tag Archives: Cổ phiếu FIR

Xử phạt 19 cá nhân vì cho mượn tài khoản chứng khoán để thao túng cổ phiếu FIR

UBCKNN tiếp tục xử phạt thêm hai cá nhân với số tiền 3 tỷ đồng, cấm giao dịch trong thời gian hai năm vì thao túng cổ phiếu FIR. Ngoài ra, 19 người cho mượn tài khoản chứng khoán cũng đã bị xử phạt.
0876 242 242