Ngày 11/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán Đại Việt (DVSC) đối với hai hành vi vi phạm.

Cụ thể, DVSC bị phạt 85 triệu đồng do không ban hành các quy định, thủ tục và bố trí nhân sự để duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ theo quy định.

Vi phạm thứ hai là không đăng ký giao dịch chứng khoán. Công ty đã được chấp thuận là công ty đại chúng theo văn bản số 758/UBCK-QLPH ngày 04/10/2007 của UBCKNN. Tuy nhiên, công ty không thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

Với vi phạm này, công ty bị phạt tiền 350 triệu đồng và buộc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày theo quy định.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 4/11/2023, cổ đông đã thông qua tờ trình về việc đăng ký chứng khoán của DVSC tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo báo cáo tài chính quý III/2023, tính đến cuối tháng 9/2023, vốn điều lệ công ty đạt 250 tỷ đồng, tương ứng với 25 triệu cổ phiếu. Trong 9 tháng đầu năm, lãi sau thuế đạt trên 17 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lỗ 8 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242