Tag Archives: DVSC

Chứng khoán Đại Việt bị xử phạt do không đăng ký giao dịch cổ phiếu

Do không đăng ký giao dịch chứng khoán và ban hành các quy định, thủ tục cũng như bố trí nhân sự để duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ, Chứng khoán Đại Việt đã bị xử phạt tổng 435 triệu đồng.
0876 242 242