Tag Archives: báo cáo tài chính

Nợ khó đòi của nhiều doanh nghiệp dâng cao

Hệ luỵ từ sự suy yếu của thị trường bất động sản đã tác động liên đới tới các doanh nghiệp thầu xây dựng, thép khi các đơn vị này phải tăng trong trích lập dự phòng do nhiều chủ đầu tư rơi vào tình trạng mất thanh khoản.
0876 242 242