Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV của CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (Mã: NOS), doanh nghiệp ghi nhận gần 48 tỷ doanh thu thuần, giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kinh doanh dưới giá vốn khiến lợi nhuận gộp của NOS âm 33 tỷ đồng. Trừ đi chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính là chủ yếu khiến NOS lỗ ròng 122 tỷ đồng, năm 2022 lỗ gần 86 tỷ. Đây cũng là quý thứ 8 liên tiếp thua lỗ của NOS.

Luỹ kế cả năm 2023, NOS ghi nhận 168 tỷ doanh thu thuần, giảm 55% so với năm 2022. Doanh nghiệp lỗ ròng 292 tỷ năm qua còn năm 2022 lỗ 247 tỷ. NOS liên tục thua lỗ hàng chục năm qua khiến khoản lỗ luỹ kế tính tới cuối năm 2023 là 5.062 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ chỉ có 200 tỷ khiến vốn chủ sở hữu âm 4.803 tỷ đồng.

 Nguồn: HK tổng hợp từ dữ liệu của Wichart.

Quy mô tài sản tính tới ngày 31/12/2023 là 512 tỷ đồng, trong đó khoản tiền mặt còn chưa tới 5 tỷ.

Tổng dư nợ vay cuối kỳ là 3.025 tỷ đồng, trong đó vay dài hạn 2.244 tỷ đồng. Cuối năm 2023, doanh nghiệp còn khoản lãi vay chưa trả 1.994 tỷ đồng. Trong báo cáo soát xét bán niên trước đó, doanh nghiệp thông tin không thể đưa ra ước tính về số dư phải trả có khả năng trả nợ do công ty đang trong quá trình tái cơ cấu về tổ chức, kinh doanh và quản lý tài chính.

Tính tới hết năm 2022, công ty sở hữu 4 tàu gồm tàu Oriental Glory (trọng tải 68.591 DWT), tàu Phương Đông 05 (23.724 DWT), tàu Phương Đông 06 (22.201 DWT), tàu Phương Đông 10 (6.564 DWT). Trong đó, 

Công ty đã có kế hoạch phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện xử lý tài sản đảm bảo đối với tàu Oriental Glory và tàu Phương Đông 05. Đồng thời doanh nghiệp cũng có kế hoạch thoái vốn khoải CTCP Nosco Shipyard. 

Hồi tháng 5/2023, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa đã thông báo bán đấu giá khoản nợ của Nosco Shipyard (công ty liên kết của NOS).

Tài sản bán đấu giá là nguyên trạng toàn bộ giá trị khoản nợ (nợ gốc, nợ lãi) phát sinh theo các Hợp đồng tín dụng đã ký giữa Nosco ShipYard (tên cũ là CTCP Sửa chữa tàu biển Nosco – Vinalines) và các chi nhánh của VietinBank.

Giá trị khoản nợ tính đến ngày 19/5/2023 là 4.753 tỷ đồng và 48 triệu USD (khoảng 1.100 tỷ đồng). Như vậy, tổng giá trị khoản nợ khoảng 5.853 tỷ đồng.

Tính tới ngày 19/1, cổ phiếu NOS chỉ còn 1.000 đồng và cổ phiếu thường xuyên không có thanh khoản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242