CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Mã: NTP) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với 1.351 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 14% so với cùng kỳ năm 2022.

Dù doanh thu suy giảm song giá vốn giảm tới 26% so với quý IV/2022 giúp biên lãi gộp quý IV của Nhựa Tiền Phong đạt 33,2%, cao nhất kể từ quý II/2021, cùng kỳ 2022 ghi nhận 21,9%.

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất các quý.

Các chi phí tăng không đáng kể, giá chi phí nguyên vật liệu quý IV/2023 giảm mạnh so với năm 2022 là yếu tố chính giúp lợi nhuận sau thuế của Nhựa Tiền Phong tăng 138% so với cùng kỳ lên 165 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận 5.176 tỷ đồng, giảm 9% song lãi sau thuế 559 tỷ, tăng 16,5% so với năm 2022. Đây cũng là mức lợi nhuận năm cao nhất của doanh nghiệp kể từ khi niêm yết (năm 2006). EPS cả năm đạt 4.317 đồng.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu 5.875 tỷ đồng doanh thu, 535 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, Nhựa Tiền Phong mới thực hiện được 90% chỉ tiêu doanh thu song vượt 23% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm với 659 tỷ đồng.

Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất các năm. 

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản cuối quý IV là 5.454 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản là khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn với tổng giá trị 1.435 tỷ tại ngày 31/12/2023.

Dư nợ vay cuối kỳ là 1.702 tỷ, hoàn toàn là vay ngắn hạn. Trong năm qua, doanh nghiệp đã đi vay tổng cộng 3.498 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 3.494 tỷ đồng. Tổng chi phí lãi vay năm ngoái là 90 tỷ trong khi khoản lãi tiền gửi ghi nhận gần 56 tỷ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242