CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với 2.614 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận gộp đạt 242 tỷ quý IV trong khi cùng kỳ lỗ 65 tỷ. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng khiến Dabaco lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 1,6 tỷ. 

Tuy nhiên, trong kỳ Dabaco lại ghi nhận khoản thu nhập khác hơn 16 tỷ, chủ yếu nhờ thanh lý phế liệu (20 tỷ). Kết quả, Dabaco lãi sau thuế hơn 6 tỷ quý IV.

Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023.

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất các quý.

Doanh nghiệp giải trình quý IV, giá nguyên liệu chính sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu cũng như giá nông sản trong nước giảm, theo đó giá thành sản xuất thức ăn chẵn nuôi giảm. Các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đều có lãi và lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn gia súc vẫn bùng phát ở nhiều địa phương trong cả nước, nhu cầu tiêu dùng giảm, giá lợn hơi giảm trong một thời gian dài dẫn tới kết quả chăn nuôi của các công ty lợn giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Trái lại, Dabaco cho hay hoạt động sản xuất kinh doanh của khối các công ty thương mại dịch vụ như công ty dầu thực vật hoạt động có lãi và lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế năm 2023, Dabaco đạt 11.110 tỷ doanh thu thuần, giảm gần 4% so với năm 2022. Công ty báo lãi sau thuế 25 tỷ cả năm, gấp 5 lần cùng kỳ do doanh nghiệp ghi nhận lỗ kỷ lục trong quý đầu năm 2023.

 Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.

Trong đó, doanh thu từ mảng bất động sản và xây dựng đem về 769 tỷ đồng, gấp 3,1 lần năm 2022 và đem về lãi gộp 256 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động thương mại, siêu thị, khách sạn và nhà hàng đạt 611 tỷ, tăng 5% so với năm 2022 và ghi nhận lợi nhuận gộp 124 tỷ.

Còn doanh thu bán thành phẩm lại ghi nhận giảm 9% so với cùng kỳ còn 10.147 tỷ và lợi nhuận gộp là 1.151 tỷ.

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản cuối năm 2023 đạt 13.012 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là hàng tồn kho với 5.552 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp nắm giữ khoảng 1.082 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. 

Trong cơ cấu nguồn vốn, tổng dư nợ vay cuối kỳ là 5.867 tỷ đồng, gấp 1,25 lần vốn chủ sở hữu, bao gồm 4.840 tỷ đồng vay ngắn hạn. Năm qua, Dabaco đi vay 12.661 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 11.249 tỷ. Tổng chi phí lãi vay năm 2023 là 262 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2022. 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận âm 908 tỷ năm 2023 do tăng mạnh các khoản phải trả, trong khi năm 2022 dương 340 tỷ. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 403 tỷ còn dòng tiền từ hoạt động tài chính 1.276 tỷ. Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 35 tỷ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242