Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SaigonBank – Mã: SGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 66,9 tỷ đồng, gấp gần 80 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo dữ liệu từ WiChart, đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong quý IV kể từ khi ngân hàng này bắt đầu công bố báo cáo tài chính theo từng quý. 

Kể từ năm 2012 trở lại đây, chỉ có duy nhất ba lần SaigonBank báo lãi trong quý IV là năm 2014, 2022 và 2023. Trong những năm còn lại, ngân hàng có thể báo lỗ tới hơn trăm tỷ đồng do chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tăng vọt. 

2023 là năm hiếm hoi SaigonBank báo lãi trong quý IV. 

Nhờ kết quả khả quan trong quý IV, cả năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Saigonbank tăng 40,4% so với năm ngoái, đạt 266,8 tỷ đồng. Nếu không tính đến chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận của ngân hàng ở mức 332,2 tỷ đồng, hoàn thành 110,7% kế hoạch cả năm. 

Nguyên nhân khiến lợi nhuận quý IV của SaigonBank “bốc đầu” đến từ khoản lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng đột biến gần 1200%, lên 167,9 tỷ đồng. Trong phần thuyết minh của báo cáo tài chính, SaigonBank không giải thích rõ khoản thu nhập này đến từ đâu. 

Trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, ngân hàng cho biết trong năm 2023, số tiền thu các khoản nợ đã được xử lý hóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro là 189,5 tỷ đồng, tăng 114% so với năm ngoái. Trước đó, trong ba quý đầu năm, SaigonBank mới chỉ thu được 23,8 tỷ đồng ở khoản mục này, cho thấy phần lớn thu nhập từ thu nợ tập trung vào quý IV.

 

Những mảng hoạt động khác trong quý IV không có nhiều thay đổi đáng kể hoặc không đóng góp lớn vào tổng thu nhập hoạt động (TOI). Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 4,7%, lên 221,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác khiến lợi nhuận quý IV của SaigonBank đột biến là tổng chi phí hoạt động giảm 21,4%, xuống 156,8 tỷ đồng. Với kết quả trên, lợi nhuân thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng ở mức 252,4 tỷ đồng, tăng 409,1% so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng cũng tăng hơn ba lần, lên 168,2 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh cả năm, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng mạnh, trong khi chi phí hoạt động không thay đổi nhiều giúp lợi nhuận thuần của SaigonBank ghi nhận mức tăng 23,3%. Chi phí dự phòng chỉ nhích thêm 7,4% giúp lợi nhuận trước thuế tăng 40,2%, đạt 332,2 tỷ đồng.

 

Tính đến cuối tháng 12, tổng tài sản của SaigonBank đã tăng 13,7% so với đầu năm, đạt 31.501 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 6,7%, là kết quả thấp hơn trung bình toàn ngành. Tiền gửi ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn, đạt 14,9% và số dư 23.557 tỷ đồng. 

Số dư nợ xấu của ngân hàng chi tăng 1,7% so với đầu năm, khiến tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2,01%, là mức thấp nhất kể từ quý II/2022. 

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng số nhân viên của ngân hàng là 1.491 người, tăng gần 100 người so với đầu năm. Theo báo cáo của SaigonBank, chi phí nhân viên bình quân là 19 triệu đồng/tháng, thuộc nhóm thấp nhất trong ngành ngân hàng.

Một số chỉ tiêu tài chính của SaigonBank.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242