Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) vừa có văn bản thông qua đề xuất về Kế hoạch kinh doanh năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong đề xuất trên, ngân hàng cũng tiết lộ một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2023.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 2.720 tỷ đồng, giảm 26,7% so với năm 2022. Đồng thời, ngân hàng cũng không đạt được chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất ở mức 5.000 tỷ đồng khi chỉ mới thực hiện 54,4% kế hoạch đã đề ra. 

Trong 9 tháng đầu năm, Eximbank báo cáo lợi nhuận trước thuế đạt 1.712,1 tỷ đồng.Từ con số này, có thể ước tính lãi quý IV/2023 của ngân hàng là hơn 1.000 tỷ đồng. Mặc dù không đạt được kết quả như kế hoạch, lợi nhuận quý IV vừa qua của Eximbank là kết quả cao nhất kể từ năm 2011.

Lợi nhuận của Eximbank đạt đỉnh vào năm 2011.

Vào cuối năm 2023, tổng tài sản của ngân hàng ở mức 201.399 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cuối năm ngoái tuy nhiên cũng không đạt được kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông 2023 đã thông qua là 210.000 tỷ đồng. Tương tự, chỉ tiêu huy động vốn ở mức 158.329 tỷ đồng vào cuối năm nay, tăng 6,5% và cũng không hoàn thành kế hoạch là 165.000 tỷ đồng.

  • TIN LIÊN QUAN

  • Eximbank báo lãi thấp nhất từ quý IV/2021, chứng khoán đầu tư giảm mạnh 28/10/2023 – 10:32

Dư nợ cấp tín dụng ở mức 140.524 tỷ đồng, tăng 7,6%, thuộc top dưới trong ngành ngân hàng. Đồng thời, Eximbank cũng chưa hoàn thành chỉ tiêu này trong năm 2023.

Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng vọt lên mức 2,7%, cao hơn đáng kể so với kết quả 1,8% ghi nhận vào cuối năm ngoái. Ngoài ra, nợ xấu của Eximbank tiếp tục tăng lên vào quý IV so với quý liền trước, mặc dù đã từng có dấu hiệu cải thiện vào cuối quý III.

Đề xuất về Kế hoạch kinh donah năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. (Ảnh: Eximbank).

Trong năm 2024, Eximbank tiếp tục đưa ra mục tiêu tương đối tham vọng, trong đó lợi nhuận trước thuế là 5.180 tỷ đồng, cao hơn 90,5% so với kết quả thực hiện năm nay. Tổng tài sản được kỳ vọng tăng thêm 11%, lên mức 223.500 tỷ đồng, huy động vốn tiến thêm 10,5%, lên 175.000 tỷ đồng.

Eximbank đặt mục tiêu dư nợ tín dụng tăng 14,6%, lên 161.000 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu được giảm về ngang với năm 2022, ở mức 1,8%. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242