Tag Archives: lợi nhuận saigonbank

Một ngân hàng lãi quý IV gấp gần 80 lần cùng kỳ năm trước

SaigonBank đã ghi nhận lợi nhuận quý IV cao kỷ lục nhờ mức tăng đột biến trong thu nhập khác và chi phí hoạt động giảm. Trong khoảng hơn 10 năm qua, ngân hàng thường xuyên lỗ hoặc ghi nhận lợi nhuận rất thấp trong quý IV.
0876 242 242