HĐQT Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex – Mã: VOC) vừa chốt ngày 10/10 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu nhận được 3.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/10. Ngày thanh toán dự kiến là 20/10.

Với 121,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vocarimex cần chi 365 tỷ đồng trả cổ tức. Trong đó, Tập đoàn KIDO (Mã: KDC) có thể nhận về 319 tỷ đồng nhờ nắm 87,29% vốn.

Trước đó, Vocarimex công bố kế hoạch trả cổ tức đặc biệt bằng tiền với tỷ lệ 100% (1 cổ phiếu nhận được 10.000 đồng). Tuy nhiên, sau đó, công ty thông báo tạm hoãn thực hiện chốt danh sách cổ đông theo kế hoạch do chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, cổ đông Vocarimex đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 30%, như vậy công ty đã hoàn thành mục tiêu đề ra. 

Có thể thấy, những năm gần đây, Vocarimex thường trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, như trong ba năm liên tiếp (2020, 2019, 2018), công ty cùng trả cổ tức với tỷ lệ 12%.

Sản phẩm dầu ăn của Vocarimex. (Ảnh:Vocarimex).

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm, Vocarimex ghi nhận 670 tỷ đồng doanh thu, tăng 19% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 1.186 tỷ đồng, gấp 15,5 lần thực hiện nửa đầu năm trước nhờ kết quả kỷ lục quý I khi công ty thoái vốn thành công Calofic. 

So với kế hoạch năm, Vocarimex đã thực hiện được 54% chỉ tiêu doanh thu thuần và vượt 12% mục tiêu lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242