Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ bán ròng gần 888 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 32,2 triệu đơn vị cổ phiếu.

Nguồn: Linh Chi tổng hợp.

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu VNM của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng hơn 41,7 tỷ đồng.

Theo sau là MWG được mua ròng hơn 39,2 tỷ đồng và PVD (21 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở FTS (14,9 tỷ đồng), GMD (14,7 tỷ đồng), GAS (14,2 tỷ đồng), OCB (11,9 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là VIX (10,1 tỷ đồng), BID (9 tỷ đồng) và HDB (8,5 tỷ đồng).

Nguồn: Linh Chi tổng hợp. 

Tại chiều bán, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát bị xả ròng mạnh nhất với quy mô hơn 218,2 tỷ đồng.

Theo sau đó là SSI bị bán ròng gần 94,7 tỷ đồng, FUEVFVND (91,8 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như VIC (57,2 tỷ đồng), STB (50,2 tỷ đồng), TPB (47,4 tỷ đồng), VPB (46,7 tỷ đồng), MSN (40,4 tỷ đồng), KDH (33,7 tỷ đồng) và DPM (29,3 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ mua ròng hơn 5,4 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 27.456 đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này mua ròng hơn 7,5 tỷ đồng ở cổ phiếu PVS của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Theo sau là các giao dịch tương tự ở những mã như IDC (2,8 tỷ đồng), HUT (1,1 tỷ đồng), SHS (1,1 tỷ đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng hơn 3,7 tỷ đồng ở cổ phiếu DTD của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt. Kế tiếp là TNG (2,3 tỷ đồng), NVB (1,5 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các cổ phiếu như MBS (836 triệu đồng), PSD (657 triệu đồng), HCC (399 triệu đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ bán ròng hơn 12,2 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 43.257 đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, cổ phiếu BSR của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn dẫn đầu với quy mô hơn 11,8 tỷ đồng. Kế tiếp là các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như MCH (998 triệu đồng), VGG (520 triệu đồng), LCM (156 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng gần 7,1 tỷ đồng ở cổ phiếu QNS của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Theo sau là ACV (4,9 tỷ đồng), ABI (4,3 tỷ đồng), LTG (4,2 tỷ đồng), MPC (3,8 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở những mã như VGI (756 triệu đồng), VTP (216 triệu đồng), VEA (184 triệu đồng), …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242