CTCP Cảng Đà Nẵng (Mã: CDN) một trong 24 đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với lợi nhuận tương đương quý liền trước. 

Cụ thể,doanh thu thuần của Cảng Đà Nẵng đạt 320 tỷ đồng trong quý III, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.Trừ các chi phí, công ty lãi ròng đạt 68 tỷ đồng lãi ròng, nhích 3% so với quý III/2022, tương đương quý trước đó. 

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của công ty. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần đạt 905 tỷ đồng, lãi ròng đạt 205 tỷ, tăng lần lượt gần 5% và 4% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty đã thực hiện được 74% kế hoạch doanh thu và 75% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý III/2023.

Cảng Đà Nẵng sở hữu cảng Tiên Sa – điểm cuối cùng trong chuỗi dịch vụ logistics khu vực miền Trung của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, nối liền 4 nước Myanmar, Thailand, Lào và Việt Nam.Cảng Đà Nẵng cũng đang là chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động có tổng mức đầu tư khoảng 7.400 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/9, tổng tài sản của Cảng Đà Nẵng gần 2.151 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm và giảm 2% sau một quý. Trong đó, chiếm 30% là tiền, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn với 645 tỷ đồng. Dư nợ vay của công ty là 307 tỷ đồng, đa số vay dài hạn. 9 tháng đầu năm, công ty đã đi vay 53 tỷ đồng và trả 14 tỷ đồng nợ gốc.

Các khoản phải thu ngắn hạn gần như không đổi so với cuối quý II, đạt 248 tỷ đồng, hầu hết là phải thu ngắn hạn của khách hàng và trả trước cho người bán ngắn hạn.

Tại cuối quý III, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 54% so với đầu năm lên gần 120 tỷ đồng. Đây là chi phí mà Cảng Đà Nẵng đang tiến hành xây dựng các dự án như Trung tâm logistics Hoà Vang (23 tỷ đồng), khu bãi sau cầu cảng số 4, 5 và một số công trình khác.

Hết tháng 9/2023, vốn chủ sở hữu của Cảng Đà Nẵng hơn 1.552 tỷ đồng, gấp 2,4 lần nợ phải trả, trong đó vốn góp là 990 tỷ, 376 tỷ cho quỹ đầu tư phát triển và 186 tỷ là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242