Đây là thông tin Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt. Do đó, Bến Tre đang tích cực kêu gọi đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cũng như thu hút các nhà đầu tư thứ cấp nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đẩy mạnh phối hợp với các bên liên quan nhằm xúc tiến và kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng quan tâm đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Cùng đó, tỉnh nghiên cứu cơ chế hỗ trợ tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện. Ngành chức năng thường xuyên khảo sát thực tế, nắm tình hình quản lý, triển khai các cụm công nghiệp để có sự điều chỉnh phù hợp hoặc tạm ngừng triển khai đối với các cụm công nghiệp không có tính khả thi cao.

Tỉnh ưu tiên bố trí vốn và thu hút đầu tư tư nhân đảm bảo hạ tầng đồng bộ trong và ngoài cụm công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, lấp đầy diện tích đất công nghiệp cho thuê. Địa phương cũng chú trọng các nhà đầu tư có năng lực, các dự án công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh.

Năm 2024, Bến Tre tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận và giao đất cho các nhà đầu tư, đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn cho các dự án phát triển công nghiệp để tạo năng lực sản xuất mới.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển các cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2025; trong đó, ưu tiên xúc tiến, thu hút đầu tư thứ cấp và hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố; hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đầu tư hệ thống xử lý nước thải 3 cụm công nghiệp Tân Thành Bình, Phong Nẫm, Thị Trấn – An Đức.

Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre Nguyễn Văn Bé Sáu cho biết, hiện các huyện, thành phố thuộc tỉnh đang tích cực kêu gọi đầu tư hạ tầng cũng như đề xuất các giải pháp để bố trí, huy động nguồn vốn nhằm phát triển các cụm công nghiệp. Năm 2023, tỉnh đã bố trí vốn cho các cụm công nghiệp hơn 54,2 tỷ đồng để đầu tư phát triển hạ tầng.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre, thời gian qua, để thu hút các doanh nghiệp chế biến hàng hóa nông sản, giải quyết việc làm, tiêu thụ nông sản, UBND tỉnh đã tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các khu, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư có nguồn lực tài chính, công nghệ tiên tiến, quản trị hiệu quả, thân thiện môi trường, giá trị gia tăng cao.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Mặt khác, tỉnh đẩy nhanh xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản, chú trọng tạo ra thêm nhiều sản phẩm trong chuỗi; kêu gọi đầu tư, thu hút các doanh nghiệp liên kết với người dân để sản xuất kết hợp chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Tỉnh Bến Tre hiện có 2 khu công nghiệp, gồm Khu công nghiệp An Hiệp và Khu công nghiệp Giao Long, với 47 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút 33.441 lao động. Ngoài ra, tỉnh có 8 cụm công nghiệp được thành lập, với tổng diện tích gần 318 ha, có 7 cụm  đã quy hoạch chi tiết với tổng diện tích trên 299 ha; trong đó, diện tích đất công nghiệp 216,37 ha, đã cho thuê gần 88 ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 40,62% diện tích đất công nghiệp.

Đến nay, có 4 cụm công nghiệp đã đầu tư và đi vào hoạt động. Các cụm công nghiệp có 29 dự án đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 8.200 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 10.053 lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242