Tại Chỉ thị ngày 11/2, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ kết nối chia sẻ giữa hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản với cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành trong tháng 5.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai gồm nhiều thành phần dữ liệu như tổng hợp về địa chính, không gian, thửa đất, biểu số liệu; hiện trạng sử dụng đất cấp quốc gia, vùng, tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, vùng, tỉnh; khung giá đất, giá đất giáp ranh, bảng giá đất; dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai như chất lượng, tiềm năng, thoái hóa, ô nhiễm đất. Dữ liệu về thửa đất sẽ gồm loại đất, diện tích sử dụng, số tờ, số thửa, người sử dụng, tình trạng pháp lý, tài sản gắn liền với đất…

Từ tháng 4/2021, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất. Đầu tháng 2, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính sớm ban hành kế hoạch xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Bất động sản tại Hà Nội, tháng 12/2023. Ảnh: Ngọc Thành

Thủ tướng cũng giao Bộ Công an cung cấp tiện ích cho người dân và quản lý xã hội trên ứng dụng VNeID, đặc biệt là tố giác tội phạm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khai báo tạm trú, tạm vắng. Các dịch vụ thiết yếu với người dân như ngân hàng, mua sắm, thanh toán, giáo dục, y tế, tiện ích cho người yếu thế cũng cần tích hợp vào VNeID.

Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ nghiên cứu quy định sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 của công dân để đăng ký thuê bao, hoàn thành trong tháng 10. Trong quý 1, Bộ Tư pháp cùng Công an cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID tại Thừa Thiên Huế trước khi đề xuất nhân rộng toàn quốc.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu cấp tài khoản an sinh xã hội cho mỗi người dân, gắn với số định danh cá nhân trên ứng dụng VNeID để nhận chi trả. Bộ Y tế hướng dẫn bệnh viện tại Hà Nội dùng thông tin sổ sức khỏe điện tử trên VNeID để khám chữa bệnh. Bộ Giao thông Vận tải làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe và đồng bộ dữ liệu trên VNeID.

Thủ tướng cũng giao Ngân hàng Nhà nước chấm điểm khả tín, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn tín dụng, ngăn tín dụng đen. Trong tháng 3, Ủy ban chứng khoán nhà nước phải hoàn thành đối soát, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch dữ liệu nhà đầu tư và người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242