Phát biểu tại Hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc về triển khai sản xuất, kinh doanh năm 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong những thành tựu, kết quả quan trọng, tích cực của năm 2023 có đóng góp của Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc.

Thủ tướng nêu rõ, nhiệm vụ năm 2024 lớn hơn năm 2023, phải hoàn thành tốt hơn. Trong đó, Thủ tướng mong muốn trong năm 2024, các tập đoàn, tổng công ty phải đầu tư nhiều hơn.

Bởi 19 tập đoàn, tổng công ty này chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong hơn 820 doanh nghiệp Nhà nước của nước ta, nhưng là một lực lượng quan trọng, nắm giữ phần lớn tổng vốn chủ sở hữu cũng như tổng tài sản của doanh nghiệp Nhà nước trong cả nước.

 Hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc. (Ảnh: VGP).

Thủ tướng đề nghị Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xác định các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2024, đặc biệt là nhiệm vụ đầu tư phát triển.

Tại Hội nghị, sau báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về tình hình hoạt động năm 2023, triển khai sản xuất kinh doanh 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế xã hội, các doanh nghiệp, bộ, ngành làm rõ thêm, bổ sung về các vấn đề trọng tâm, các nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tới.

Đồng thời, nêu các giải pháp cụ thể trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn gắn với trách nhiệm thực hiện của cơ quan, đơn vị cụ thể và thời hạn hoàn thành.

Cũng như, xác định lộ trình đề xuất sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế chính sách và pháp luật liên quan, làm rõ thêm những vấn đề đặt ra, nhất là kiến nghị sửa đổi thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242