Tag Archives: Doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng: Năm 2024 các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải đầu tư nhiều hơn

Thủ tướng bày tỏ mong muốn trong năm 2024, 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước phải đầu tư nhiều hơn bởi đây là lực lượng nắm giữ phần lớn tổng vốn chủ sở hữu cũng như tổng tài sản của doanh nghiệp Nhà nước trong cả nước.
0876 242 242