Chứng khoán Techcom (TCBS) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2023 với doanh thu hoạt động 1.538 tỷ dồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý có doanh thu cao thứ hai trong năm 2023 (quý III có doanh thu trên 1.700 tỷ đồng).

Doanh thu nghiệp vụ môi giới và lưu ký chứng khoán ghi nhận 150 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, mảng môi giới ghi nhận tổng cộng 528 tỷ đồng doanh thu, giảm 44% so với năm 2022 do thực hiện chính sách zero fee (miễn phí giao dịch). Nhờ chính sách này, thị phần môi giới trên HoSE của TCBS từ mức 6,8% quý trước lên 7,55%, qua đó vượt VNDirect để lọt top 3.

Mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận doanh thu 243 tỷ đồng trong quý cuối 2023, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu lũy kế cả năm 2023 là 1.026 tỷ đồng, giảm 30% so với năm trước.

So với 2022, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã có sự phục hồi. Năm 2023, TCBS cho biết đã tư vấn phát hành hơn 70.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tiếp tục dẫn đầu thị phần tư vấn phát hành trên thị trường, đạt thị phần 52% (không bao gồm trái phiếu do các ngân hàng phát hành).

Nghiệp vụ kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu đem lại doanh thu 639 tỷ đồng trong quý IV/2023 (gấp đôi cùng kỳ), và 2.099 tỷ đồng cho cả năm 2023 (tăng 60% so với năm 2022).

Theo TCBS đánh giá, niềm tin của nhà đầu tư đang dần quay trở lại với kênh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp khi doanh số phân phối trái phiếu sơ cấp trong quý IV/2023 tiếp tục tăng, lũy kế cả năm 2023 đạt 38.000 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm 2022.

 Nguồn: TCBS.

Doanh thu tăng song chi phí hoạt động quý IV/2023 của TCBS lại giảm 57% so với cùng kỳ, ghi nhận 146 tỷ đồng. Lãi trước thuế đạt 880 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2023, lãi trước thuế đạt hơn 3.028 tỷ đồng, đi ngang so với 2022. Công ty đã vượt 55% so với kế hoạch 2.000 tỷ đồng.

Tổng tài sản đạt gần 44.000 tỷ đồng tại 31/12/2023, tăng 14% so với cuối quý trước và tăng 68% so với cuối năm 2022.

Số dư cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán đạt 16.600 tỷ đồng tăng 78% so với cuối năm 2022 và 29% so với cuối quý II/2023. Theo TCBS, số dư cho vay ký quỹ tăng cao xuất phát từ tâm lý nhà đầu tư cá nhân trong nước đã tích cực hơn trong bối cảnh lãi suất giảm, chứng khoán trở thành kênh đầu tư hấp dẫn so với ngân hàng.

Dư nợ vay tại cuối 2023 là 18.062 tỷ đồng, tăng 49% so với cuối năm 2022. Trong quý IV/2023, công ty đã thực hiện gia hạn khoản vay hợp vốn nước ngoài từ ngắn hạn thành trung hạn với tổng giá trị lên đến hơn 2.600 tỷ đồng và huy động thêm 2.500 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng trong nước, nâng tổng hạn mức tín dụng lên hơn 17.350 tỷ đồng, trong đó hạn mức tín chấp chiếm khoảng 85%.

Nguồn: TCBS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242