Tag Archives: Digiworld

Digiworld sẽ nhảy vào thị trường secondhand đồ công nghệ, biên lợi nhuận có thể cao hơn bán máy mới

Chủ tịch Digiworld đánh giá thị trường secondhand đồ công nghệ là khá lớn và hiện tại chưa có doanh nghiệp lớn nào nhảy vào. Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Vietmoney lên gần 73%, Digiworld sẽ bắt đầu nhảy vào lĩnh vực này với dự kiến biên lợi nhuận của các sản phẩm đã qua sử dụng sẽ cao hơn máy mới.
0876 242 242