Tag Archives: cảnh báo lừa đảo

Đối tác Tây Ban Nha chây ì thanh toán đơn hàng, Bộ Công Thương cảnh báo rủi ro

Công ty ISASA SIGLO XXI, S.L, trụ sở tại Malaga, Tây Ban Nha viện lý do hàng của doanh nghiệp Việt Nam không bảo đảm chất lượng hàng hóa tại cảng đến hay trượt giá mà chậm trễ trong thanh toán.
0876 242 242