Tag Archives: bảo hiểm PVI

Lý do nhóm doanh nghiệp bảo hiểm trên sàn lãi kỷ lục trong năm 2023

Các doanh nghiệp bảo hiểm trên sàn (chủ yếu là phi nhân thọ) vẫn duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận tích cực nhờ mảng kinh doanh đầu tư tài chính. Lợi nhuận sau thuế của nhóm này đã phá kỷ lục của năm 2021, lên gần 5.400 tỷ đồng.

PVI trở thành công ty bảo hiểm niêm yết thứ hai đạt lợi nhuận nghìn tỷ

PVI đã trở thành doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết thứ hai đạt lợi nhuận sau thuế trên 1.000 tỷ đồng nhờ hoạt động tài chính mạnh mẽ trong năm 2023.
0876 242 242