Tag Archives: bảo hiểm

Bảo hiểm MIC chốt quyền tham dự đại hội cổ đông vào ngày 8/3

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của MIC là ngày 8/3. Thời gian, địa điểm và các nội dung thảo luận vẫn chưa được công ty công bố.

Bảo Việt triệu tập đại hội cổ đông bất thường vào tháng 2

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường là 15/2/2024. Nội dung chi tiết, thời gian và địa điểm diễn ra đại hội vẫn chưa được công bố.
0876 242 242