Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (Mã: REE) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu thuần giảm 33% so với cùng kỳ về 2.065 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp theo đó giảm 32% về còn 922 tỷ đồng, nhưng biên lãi gộp vẫn duy trì mức gần 45%. 

Theo cơ cấu, doanh thu từ mảng cơ điện lạnh giảm phân nửa so với cùng kỳ còn đạt hơn 572 tỷ đồng, chiếm 28% tổng nguồn thu. Doanh thu từ mảng hạ tầng điện đạt hơn 1.237 tỷ đồng, giảm 20,6% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 60%. Doanh thu mảng bất động sản đạt hơn 247 tỷ đồng, giảm 6% và chiếm tỷ trọng 12%. 

Khấu trừ chi phí, REE báo lãi sau thuế hơn 643 tỷ đồng, giảm 34% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2022. Công ty giải trình nguyên nhân chủ yếu đến từ sự sụt giảm của hai mảng kinh doanh cơ điện lạnh và hạ tầng điện. 

Cụ thể, lợi nhuận mảng cơ điện lạnh sụt giảm mạnh đến 118 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh chi phí dự phòng lên đến gần 200 tỷ đồng trong cuối năm, làm kết quả của mảng này chuyển từ lãi 42 tỷ cùng kỳ thành lần đầu tiên lỗ 76 tỷ đồng. 

Lợi nhuận mảng hạ tầng điện giảm đến 98 tỷ đồng so với cùng kỳ do ảnh hưởng từ lợi nhuận của các công ty thành viên thuộc nhóm thuỷ điện như Vĩnh Sơn Sông Hinh, Thuỷ điện Thác Bà, Thuỷ điện Thác Mơ, Thuỷ điện Sông Ba Hạ…

 Nguồn: REE.

 Lợi nhuận REE giảm 21% trong năm 2023 nhưng vẫn cao thứ hai trong lịch sử. Nguồn: HL tổng hợp. 

Tính chung cả năm, doanh thu thuần của REE đạt gần 8.570 tỷ đồng, giảm 9% so với mức thực hiện năm 2022. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế giảm 21% xuống còn 2.786 tỷ đồng, đây vẫn là mức lợi nhuận năm cao thứ hai trong lịch sử. Lãi ròng giảm 19% về 2.188 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, trong năm 2023, công ty đa ngành này lần đầu tiên phải gánh chi phí tài chính vượt 1.000 tỷ đồng và là khoản chi phí lớn nhất. Trong đó, phần lớn là chi phí lãi vay với hơn 938 tỷ đồng (đồng nghĩa mỗi ngày phải trả lãi vay trung bình gần 2,6 tỷ đồng). 

Theo kế hoạch đề ra đầu năm, REE đặt mục tiêu doanh thu đạt 10.962 tỷ và lợi nhuận sau thuế 2.700 tỷ đồng. Với kết quả trên, công ty mới thực hiện được 78% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã vượt kế hoạch về lợi nhuận. 

Tổng tài sản của REE tăng nhẹ trong năm vừa qua lên mức gần 35.000 tỷ đồng. Trong đó, công ty nắm giữ hơn 3.400 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, tăng 63% so với đầu năm. Công ty vẫn duy trì đầu tư hơn 700 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán, trong đó hơn 696 tỷ đồng (chiếm 97%) là khoản đầu tư vào cổ phiếu VIB. 

Tổng nợ phải trả của REE ở thời điểm cuối năm là hơn 14.140 tỷ đồng, giảm gần 4% so với đầu năm. Công ty đã giảm dần nợ vay trong năm qua khi số dư vay ngắn hạn giảm 15% còn 1.232 tỷ đồng và vay dài hạn giảm 4% về 9.510 tỷ đồng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242