Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (Mã: TCM) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị về chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông sắp tới thông qua.

Theo đó, công ty dệt may đưa ra kế hoạch doanh thu thuần dự kiến hơn 3.707 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến hơn 161 tỷ đồng, tăng 21% so với kết quả thực hiện trong năm 2023.

Trước đó, doanh nghiệp đã có thông tin sơ bộ về tình hình đơn hàng cho quý đầu năm đã vượt kế hoạch và đồng thời nhận khoảng 80% kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý II. Theo dự báo tình hình xuất khẩu và theo tình hình tiếp nhận đơn hàng hiện tại, công ty kỳ vọng năm 2024 tình hình đơn hàng xuất khẩu sẽ khả quan hơn so với năm 2023.

Về hoạt động xuất khẩu sang các thị trường trên thế giới, công ty ghi nhận các thị trường châu Á chiếm tỷ trọng lớn nhất gần 75% (Nhật Bản chiếm 28,61%, Hàn Quốc chiếm 22,93%, Trung Quốc chiếm 9,99%, Việt Nam chiếm 6,58%), 20% được xuất khẩu sang thị trường Châu Mỹ (chủ yếu Mỹ, Canada)… và còn lại là các thị trường khác như Châu Âu, thị trường Anh. 

 Nguồn: HL tổng hợp.

Dệt may Thành Công vừa qua thông báo đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 5/3 để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thương niên 2024 dự kiến tổ chức trong tháng 4. 

Trước đại hội, doanh nghiệp dệt may chứng kiến biến động nhân sự cấp cao. Ông Jung Sung Kwan thôi đảm nhận chức danh Phó tổng giám đốc vì lý do cá nhân, do đó không thể tiếp tục sắp xếp thời gian để tham gia việc điều hành.  

Ông Jung Sung Kwan sinh năm 1966, quốc tịch Hàn Quốc. Ông được bầu vào HĐQT kể từ tháng 4/2021 và trở thành Tổng Giám đốc Thành Công. Ông Jung Sung Kwan hiện không nắm cổ phần nào tại TCM.

Thay vào đó, công ty thông báo ông Song Jae Ho sẽ trở thành tân tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ 5/3. Vị này trước đó là Giám đốc điều hành công ty kể từ tháng 12/2023.  

HĐQT còn thông qua việc gia hạn khoản vay của TC Commerce nhận từ cổ đông Eland Asia Holdings, kéo dài thêm 12 tháng kể từ ngày ký gia hạn ngày 14/3/2023, khoản vay này có giá trị 300.000 USD với lãi suất 3,7%/năm. 

Dệt may Thành Công là công ty tiếp theo trong ngành may mặc đưa ra kế hoạch kinh doanh khả quan. Trước đó, Sợi Thế Kỷ đặt mục tiêu doanh thu 2.703 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 300 tỷ đồng, tăng lần lượt 90% và 242%, đều là các con số kỷ lục nếu doanh nghiệp đạt được.  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242