HĐQT Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVTrans – Mã: PVT) vừa thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu nhận được 300 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng là 15/9, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/9. Ngày thanh toán dự kiến là 5/10.

Với gần 324 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVTrans cần chi hơn 97 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có thể nhận về 49 tỷ đồng nhờ nắm 51% vốn.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, cổ đông PVTrans đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 3% và  10% bằng cổ phiếu. Như vậy, công ty còn đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 4.135 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 3%, 612 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng 35% so với cùng kỳ.

Năm nay, PVTrans đặt mục tiêu 6.800 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 538 tỷ đồng, lần lượt giảm 25% và 53% so với kết quả của năm 2022. Như vậy, sau hai quý, công ty đã vượt 14% kế hoạch lợi nhuận.

Cuối quý II, tổng tài sản của công ty đạt 15.142 tỷ đồng tăng 6% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương với tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 4.650 tỷ đồng.

Tổng nợ vay cuối kỳ gần 4.110 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay dài hạn với 3.308 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 8.325 tỷ đồng bao gồm 1.967 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242