Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank – Mã: PGB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ba Phó Tổng Giám đốc. Tất cả các quyết định bổ nhiệm đề có thời hạn tối đa là ba năm, ngày bắt đầu có hiệu lực là 12/3/2024.

Theo đó, ông Trần Văn Luân, Giám đốc Chi nhánh Đông Đô sẽ giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực. Ông Lê Văn Phó, Giám đốc Chi nhánh Hải Dương sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc. Đồng thời, ông Nguyễn Trọng Chiến, Giám đốc Vùng phụ trách khu vực Miền Nam cũng sẽ giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc của PGBank.

Như vậy, sau khi bổ nhiệm thêm ba Phó Tổng Giám đốc mới, Ban Điều hành của PGBank sẽ có 6 thành viên, với bà Đinh Thị Huyền Thanh là Tổng Giám đốc.

Cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023, PGBank ghi nhận khoản lỗ sau thuế 4,6 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, ngân hàng thu về lợi nhuận sau thuế là 283,5 tỷ đồng, giảm 29,8% so với 2022. 

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của PG Bank đạt 55.495 tỷ đồng, tăng 13,3% so với đầu năm, trong đó, cho vay khách hàng tăng tới 21,6%. Số dư nợ xấu của ngân hàng ghi nhận ở mức 905 tỷ đồng vào cuối năm 2023, so với 745 tỷ đồng cuối năm 2022. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu lại không đổi ở mức 2,56% nhờ cho vay khách hàng tăng nhanh. 

Vừa qua, PGBank cũng đã hoành thành việc phát hành 120 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 4.200 tỷ đồng. Ngoài kế hoạch trên, ngân hàng cũng dự kiến phát hành thêm 80 triệu cổ phiếu cho cổ động hiện hữu theo tỷ lên phân phối là 15:4, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền và cứ 15 quyền sẽ được nhận 4 cổ phiếu mới phát hành thêm.  Sau khi hoàn thành cả hai cấu phần trên, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến sẽ tăng lên 5.000 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242