Chứng khoán JB Việt Nam (JBSV) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2023 với doanh thu trên 26 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) và lãi từ các khoản phải thu và cho vay.

Tuy vậy, công ty báo lỗ sau thuế gần 11 tỷ đồng trong quý cuối năm, đồng thời là quý đầu tiên lỗ kể từ sau quý III/2021 (lỗ 2 tỷ đồng). Nguyên do đến từ khoản chi phí quản lý công ty ghi nhận gần 30 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ quý IV/2022.

 

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy chiếm nhiều nhất trong chi phí quản lý quý IV/2023 gồm các khoản: lương và phúc lợi (10,6 tỷ đồng), chi phí khấu hao tài sản cố định (2,4 tỷ đồng), chi phí thuê văn phòng (3 tỷ đồng), chi phí dịch vụ mua ngoài (5,5 tỷ đồng), chi phí khác (7,2 tỷ đồng).

Thuyết minh chi phí quản lý quý IV/2023. Nguồn: BCTC quý IV/2023.

Doanh thu cả năm 2023 gấp rưỡi so với 2022, đạt 109 tỷ đồng. Với các khoản chi phí đều tăng, đáng kể nhất là chi phí quản lý gấp 2,4 lần (chiếm 81 tỷ đồng), lãi sau thuế giảm 84% về 4,3 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2023, JBSV có vốn điều lệ 900 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 1.202 tỷ đồng, tăng 21% sau 1 năm. Tài sản tăng đáng kể gần đến từ tăng các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), với giá trị cuối kỳ 343 tỷ đồng, gấp 17 lần hồi đầu năm. Công ty phát sinh khoản cho vay 156 tỷ đồng. Ngược lại khoản đầu tư HTM giảm 1/3 về 468 tỷ đồng.

So với cuối quý III/2023, giá trị danh mục FVTPL tăng 12,3%, trong đó trái phiếu vẫn chiếm chủ yếu với 280 tỷ đồng. Công ty phát sinh khoản HTM hơn 62 tỷ đồng và tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) 316 tỷ đồng.

Thuyết minh tài sản tài chính tại cuối năm 2023. Nguồn: BCTC quý IV/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242