Trên HOSE, NĐT nước ngoài bán ròng gần 136 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 1,7 triệu cổ phiếu.

Nguồn: Linh Chi tổng hợp.

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu PC1 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 bị bán ròng mạnh nhất với quy mô gần 142,4 tỷ đồng.

Kế đó, VNM bị bán ròng hơn 59,7 tỷ đồng, cùng với MSN (34 tỷ đồng). Bên cạnh đó, dòng tiền ngoại cũng rút ròng VRE (31,5 tỷ đồng), LPB (27,3 tỷ đồng), MWG (26,9 tỷ đồng), HCM (22,5 tỷ đồng), DRC (15,5 tỷ đồng), HPG (11,5 tỷ đồng) và DGC (11,2 tỷ đồng).

Nguồn: Linh Chi tổng hợp. 

Tại chiều mua, cổ phiếu STB của Sacombank dẫn đầu với giá trị gom ròng gần 58,3 tỷ đồng.

Theo sau, HSG và KBC lần lượt được mua ròng 40,5 tỷ đồng và 34,2 tỷ đồng. Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở CTG (31,5 tỷ đồng), EIB (29,1 tỷ đồng), GAS (25,7 tỷ đồng), VCG (23,7 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của VPB (22,2 tỷ đồng), DXG (15,3 tỷ đồng) và TCH (9,1 tỷ đồng).

Tương tự, trên HNX, NĐT ngoại bán ròng gần 4 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 321.570 cổ phiếu.

Cụ thể, khối ngoại bán ròng hơn 1,3 tỷ đồng ở cổ phiếu TIG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long. Theo sau là PVS (1,2 tỷ đồng) và những giao dịch tương tự ở các mã như EID (1 tỷ đồng), PGS (1 tỷ đồng), SHS (940 triệu đồng), …

Ở phía đối diện, cổ phiếu IDC của Tổng công ty IDICO dẫn đầu bên mua với giá trị gần 2,9 tỷ đồng. Kế tiếp là DTD (2,5 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng ở các mã như BVS (780 triệu đồng), DHT (750 triệu đồng), VFS (390 triệu đồng), …

Tại thị trường UPCoM, khối ngoại bán ròng gần 25,7 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 437.980 đơn vị.

Trong đó, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất hơn 13,8 tỷ đồng ở cổ phiếu VTP của Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel. Theo sau là QNS (11,7 tỷ đồng), WSB (5 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự với giá trị thấp hơn như MCH, GDA, CLX, …

Chiều ngược lại, cổ phiếu VEA của Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam được mua ròng gần 3 tỷ đồng. Kế tiếp là LTG (1,9 tỷ đồng) và những giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như GHC (360 triệu đồng), ABI (260 triệu đồng), DDV (110 triệu đồng), …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242