CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (Mã: AGG) ước tính doanh thu cả năm đạt khoảng 3.800 tỷ đồng và lãi ròng 135 tỷ đồng, lần lượt vượt 27% kế hoạch doanh thu và vượt 35% kế hoạch lợi nhuận. Doanh thu trong năm chủ yếu đến từ việc bàn giao dự án Westgate (Bình Chánh, TP HCM) với hơn 2.000 sản phẩm.

Đối chiếu với kết quả kinh doanh 9 tháng được công bố trước đó, ước tính trong quý IV công ty đạt 86 tỷ đồng doanh thu và 300 triệu đồng lãi ròng, đều giảm sâu so với cùng kỳ.

(Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp; Đồ họa: Nguyên Ngọc).

CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG) ước tính doanh thu cả năm đạt 3.020 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 974 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch lợi nhuận năm. Tương ứng doanh thu và lãi sau thuế của riêng quý IV lần lượt ước đạt 1.000 tỷ đồng và 441 tỷ đồng, đều giảm trên 50% so với cùng kỳ năm 2022.

Hà Đô cho biết trong cơ cấu doanh thu ở quý cuối năm, mảng điện đóng góp 65%; bất động sản và dịch vụ khai thác, cho thuê văn phòng, khách sạn đóng góp 35% còn lại.

 (Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp; Đồ họa: Nguyên Ngọc).

Kết quả kinh doanh của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (Mã: NDN) tăng mạnh cả trong quý IV và lũy kế năm 2023, nhờ ghi nhận doanh thu chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy B. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang còn lại tại dự án này trên 123 tỷ đồng.

Cụ thể, quý cuối năm công ty đạt hơn 68 tỷ đồng doanh thu thuần và 23,6 tỷ đồng lãi ròng (trong khi cùng kỳ đạt chưa đến 1 tỷ đồng doanh thu và lỗ ròng 12,5 tỷ đồng).

Cả năm 2023, công ty đạt 437 tỷ đồng doanh thu thuần và 219 tỷ đồng lãi ròng (năm 2022 lỗ ròng 143 tỷ đồng). Với kết quả này, Nhà Đà Nẵng vượt 12,6% kế hoạch doanh thu và vượt 36,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

 (Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp; Đồ họa: Nguyên Ngọc).

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) cũng vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu thuần và lãi ròng trong quý lần lượt đạt 68 tỷ và 283 tỷ, cải thiện đáng kể so với doanh thu 15 tỷ và khoản lỗ 267 tỷ ở cùng kỳ.

Đóng góp trọng yếu vào kết quả kinh doanh này là khoản lãi gần 411 tỷ từ hoạt động đầu tư. BCTC cho thấy công ty đã chuyển nhượng toàn bộ 99,8% quyền sở hữu tại CTCP Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt (PDI) cho Công ty TNHH Phát Đạt Holdings. Giá trị thương vụ được ghi nhận 1.413 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần gần 618 tỷ đồng và lãi ròng 684 tỷ đồng, lần lượt giảm 59% và 40% so với năm 2022. Theo đó, công ty đã thực hiện được 22% kế hoạch doanh thu và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm.

 (Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp; Đồ họa: Nguyên Ngọc).

Mặc dù đạt được kết quả kinh doanh tích cực hơn so với cùng kỳ, trong bối cảnh thị trường bất động sản nói chung vẫn còn nhiều khó khăn trong năm qua, thế nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Nhà Đà Nẵng và Phát Đạt đều ghi nhận âm hàng trăm tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận con số dương).

Quy mô tài sản và nợ của hai công ty nhìn chung không biến động nhiều so với đầu năm. Trong đó, Phát Đạt không còn dư nợ trái phiếu và Nhà Đà Nẵng không có dư nợ vay tại thời điểm cuối năm 2023.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242