Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/2/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo.

Chỉ thị nêu rõ, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, việc triển khai Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) là nội dung quan trọng, đột phá để thực hiện chiến lược, tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn. 

Trong đó, Chính phủ chỉ đạo Ủy ban chứng khoán nhà nước đối soát, xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm sạch dữ liệu nhà đầu tư chứng khoán và người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, hoàn thành trong tháng 3/2024. 

Theo dữ liệu của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), tại ngày 31/1, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước trên hệ thống là 7,36 triệu đơn vị, tăng 125.048 tài khoản so với cuối tháng trước.

Con số này gấp 3,2 lần so với tháng 12/2023 và 3,5 lần so với cùng kỳ tháng 1/2023. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước tăng 121 đơn vị lên 16.356 tài khoản.

Về nhà đầu tư nước ngoài, số lượng tài khoản giao dịch tăng 187 đơn vị, lên 45.571 tài khoản, trong đó cá nhân chiếm 181 đơn vị còn tổ chức 6 tài khoản.

Như vậy, sau khi chứng kiến hai tháng 10 và 11/2023 sụt giảm số lượng tài khoản giao dịch (do hoạt động loại bỏ các tài khoản không kích hoạt, chủ yếu từ Chứng khoán MB), số lượng tài khoản đã tăng trở lại 2 tháng liên tiếp.

Tổng số lượng tài khoản giao dịch tại thị trường chứng khoán Việt Nam đến hết tháng 1 đạt 7,42 triệu đơn vị, tương đương khoảng 7,4% dân số. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242