Tag Archives: tỉnh Kon Tum

UBKTTW: Vi phạm của Ban cán sự Đảng Toà án nhân dân Kon Tum ‘gây hậu quả nghiêm trọng’

Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Tòa án tỉnh Kon Tum, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.
0876 242 242