Tag Archives: sân bay Long Thành

Lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 4 sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương xây dựng hồ sơ mời thầu, tiến hành tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 4 đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.
0876 242 242