Tag Archives: nhà ở xã hội

‘Sai lầm của chương trình NOXH là đi bán nhà cho những người không có khả năng mua’

Theo chuyên gia, nhà ở xã hội chủ yếu hướng đến nhóm đối tượng có thu nhập dưới ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân, nhóm đối tượng này hầu như không đủ khả năng để mua.

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội theo Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về phát triển nhà ở xã hội năm 2024.
0876 242 242