Tag Archives: Luật Các tổ chức tín dụng

Cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ ngân hàng cần công bố thông tin nhân thân, tình trạng tài chính

Xuất phát từ những trường hợp thực tế, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng những cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ TCTD thì cần công bố các thông tin liên quan nhân thân, tình trạng tài chính để mọi người biết đây là vốn thật, không phải đứng tên thay người khác.

Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) sẽ ảnh hưởng thế nào đến các ngân hàng niêm yết?

Theo đánh giá của MBS, Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) có ý nghĩa lớn trong việc quản lý và điều hành hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định, minh bạch và tiệm cận với các quy định quốc tế.

Quy định tỷ lệ sở hữu mới được áp dụng, các tổ chức nắm trên 10% có phải thoái vốn khỏi ngân hàng?

Những cổ đông tổ chức vượt tỷ lệ sở hữu tối đa là 10% trước ngày Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) thì vẫn sẽ được tiếp tục duy trì cổ phần, nhưng không được tăng thêm.
0876 242 242