Tag Archives: EU cảnh cáo thẻ vàng

Khắc phục ‘thẻ vàng’ IUU: Dùng biện pháp mạnh để giải quyết dứt điểm các tồn tại

Khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, kịp thời ngăn chặn và chấm dứt tình trạng khai thác IUU. Đó là mục tiêu của tỉnh Thanh Hóa đợt cao điểm từ nay tới hết tháng 3 để góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
0876 242 242