Tag Archives: dự án thu hồi đất

Chỉ thu hồi đất để thực hiện dự án thương mại với dự án đầu tư khu đô thị

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định chỉ thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ khi là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị.
0876 242 242