Tag Archives: doanh nghiệp

Ban IV: Niềm tin của doanh nghiệp đã quay trở lại nhưng nội lực đã bị bào mòn

Theo Ban IV, niềm tin và nội lực của doanh nghiệp đã trở lại nhưng 2024 vẫn là một năm nhiều biến số do bối cảnh toàn cầu còn diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ tới nội tại quốc gia, trong khi nội lực của doanh nghiệp đã bị bào mòn.
0876 242 242