Tag Archives: DCDS

3 quỹ cổ phiếu của Dragon Capital chưa thể chiến thắng VN-Index

Một số quỹ do Dragon Capital quản lý đạt tăng trưởng dương trong tháng 1, gồm DCDE, DCDS và VEIL. Tuy nhiên, hiệu suất đạt thấp hơn so với đà tăng của VN-Index (3%).
0876 242 242