Tag Archives: cổ tức

Nhiều doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức trong tuần sau, cao nhất 40% ở một ngân hàng

Trong tuần từ ngày 19/2 đến 23/2, thị trường chứng khoán có 8 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu, trong đó tỷ lệ cao nhất là 40% cổ phiếu thưởng của một ngân hàng.

14 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức trong tuần tới, tỷ lệ cao nhất 85% bằng tiền

Trong tuần từ 15/1 đến 19/1, thị trường chứng khoán có 14 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu, trong đó tỷ lệ cao nhất 85% bằng tiền thuộc về một đơn vị sản xuất sữa.
0876 242 242