Tag Archives: Cơ chế CBAM

Thời hạn báo cáo dữ liệu CBAM có thể được gia hạn đến đầu tháng 3

Ủy ban châu Âu có thể gia hạn thời hạn báo cáo dữ liệu Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) trong quý IV/2023 đến ngày 1/3/2024 do bị lỗi hệ thống.
0876 242 242