Tag Archives: cơ cấu danh mục quý I ETF

VNM ETF quy mô hơn 500 triệu USD thêm FTS vào danh mục, hạ tỷ trọng HPG, VCB

Ước tính tại kỳ cơ cấu danh mục quý I, VNM ETF sẽ mua mới cổ phiếu FTS với giá trị gần 8 triệu USD. Ngược lại, HPG, SSI, VCB và DGC dự kiến bị hạ tỷ trọng với giá trị 1 – 2 triệu USD.
0876 242 242