Tag Archives: Chứng khoán HSC

Chứng khoán HSC cho vay margin lên cao nhất một năm rưỡi

Chứng khoán TP HCM báo lãi sau thuế quý IV/2023 đạt 179,3 tỷ đồng, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm 2022. Luỹ kế cả năm 2023, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 674,4 tỷ đồng, giảm 20,9% so với cùng kỳ.
0876 242 242