Tag Archives: chứng khoán dnse

Chứng khoán DNSE kinh doanh ra sao trước thềm IPO?

Hậu đổi chủ, đổi tên từ Chứng khoán Đại Nam, kết quả kinh doanh của Chứng khoán DNSE tăng trưởng mạnh ba năm vừa qua (2020 – 2023). Hoạt động tự doanh và cho vay đang nâng đỡ kết quả kinh doanh của công ty trong khi mảng môi giới vẫn chưa có lãi khi quy mô doanh thu chưa đủ bù đắp chi phí.
0876 242 242