Tag Archives: cao su

Doanh nghiệp cao su gặp khó năm 2023, kỳ vọng gì cho 2024?

Năm 2023, phần lớn các doanh nghiệp cao su trên sàn đều báo lãi giảm sâu so với năm 2022. Năm 2024, các chuyên gia kỳ vọng việc Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu cao su sẽ là động lực tăng giá cao su toàn cầu, bao gồm cho cả Việt Nam.
0876 242 242