Tag Archives: Cảng biển

Cước phí vận tải hàng không có thể tăng mạnh do căng thẳng ở Biển Đỏ

Những cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ không chỉ làm tăng cước phí vận tải biển, mà còn có thể đẩy phí vận tải hàng không tăng theo do gián đoạn hoạt động thương mại toàn cầu.
0876 242 242