Tag Archives: biện pháp can thiệp sớm

5 trường hợp thực hiện can thiệp sớm với các ngân hàng

Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) đã quy định 5 trường hợp can thiệp sớm đối với TCTD, trong đó có điều kiện lỗ lũy kế lớn hơn 15% vốn điều lệ, vốn được cấp và quỹ dự trữ.
0876 242 242