Tag Archives: bảo vệ thực vật

EU điều chỉnh dư lượng chất bảo vệ thực vật trên nông sản, áp dụng từ 11/5

Tại quy định mới, EU sẽ áp dụng mức MRL cho phép mức dư lượng Oxamyl trên các loại nông sản ở mức rất thấp là 0,001 mg/kg.
0876 242 242